Настап на учениците на литературно музичка вечер организирана од ЗГ Друштво на писатели 🎷🎻🎹🪗

Performanca e nxënësve në mbrëmjen letrare dhe muzikore të organizuar nga SHQ Shoqëria e Shkrimtarëve