Во Уметничката галерија Куманово се отвори изложбата Fem(m) Art каде што свој настап имаа нашите ученици од класа на проф. Игор Величковски, проф. Милена Г. Андоновска и проф. Боби Серафимовски 🎶♥️

Në Galerinë e Arteve të Kumanovës u hap ekspozita Fem(m) Art, ku performuan

nxënësit tanë nga klasa e Prof. Igor Veliçkovskit, Prof. Milena G. Andonovska dhe Prof.

Bobi Serafimovski.