Три први и една втора награда на нашето училиште на регионалниот музички натпревар 😍ученичката Каја Поповска освои прво место со 95 поени а ученичката Ана Спиридоновска освои второ место со 94,57 поени од класата виолина на М-р Милена Г. Андоновска 🥇🥈 ученичката Лијана Суљејмани освои прво место со 95,75 поени од класата виолина на наставничката Фунда Али 🏅 ученикот Павел Божиновски освои прво место со 98 поени од класата соло пеење на М-р Ивана Андоновска 🥇
Учениците продолжуваат со учество на Државен натпревар, каде им посакуваме успех ним и на нивните наставници. 👏🍀🥰


Dy çmime të para dhe një të dytë për shkollën tonë në garën rajonale të muzikës,
nxënësja Kaja Popovska fitoi vendin e parë me 95 pikë dhe nxënësja Ana
Spiridonovska fitoi vendin e dytë me 94,57 pikë nga klasa e violinës e Mr. Milena G.
Andonovska Nxënësi Pavel Bozhinovski fitoi vendin e parë me 98 pikë në klasën e
solo këndimit të Mr.Ivana Andonovska.