Почитувани родители, наши идни ученици,започнуваат уписите во УОМО Панче Пешев за учебната 2023/24 година 🥰 Ако сакате да го зборувате единствениот светски јазик – музиката,подгответе се за свирење и пеење 🎉🎉🎉Ве очекуваме. 🎶🎶🎶🎶🎶 +389 31 416 560

Të nderuar prindër, nxënës tonë të ardhshëm, në SHFM Pançe Peshev kanë filluar regjistrimet për vitin shkollor 2023/24. 🥰Nëse doni të flisni gjuhën e vetme botërore – muzikën,Bëhuni gati për të luajtur, kënduar, shoqëruar, argëtuar🎉🎉🎉Ju presim 🎶🎶🎶🎶🎶 +389 31 416 560