Вчера на државниот натпревар на музички педагози кој се одржа во Битола уцениците од УОМО Панче Пешев освоија прва награда соло пеење за ученикот Павел Божиновски, две трети награди виолина за ученичките Каја Поповска и Ана Спиридоновска и пофалница за Лијана Суљејмани – виолина….Честитки на учениците и нивните наставници