Прекрасни концерти за најмалата публика. 🎹🥁🎤🪗
Денес и вчера децата од градинката Ангел Шајче имаа можност да слушаат концерти на учениците од музичкото училиште Пaнче Пешев. Љубовта кон добрата музика се развива уште од најмала возраст.


Koncerte të mrekullueshme për publikun më të vogël.
Fëmijët e çerdhes Angel Shajce sot dhe dje patën mundësinë të dëgjojnë koncerte të
nxënësve të shkollës së muzikës Pançe Peshev. Dashuria për muzikën e mirë
zhvillohet që në moshë të vogël.