Државен натпревар на музички педагози во Битола

Вчера на државниот натпревар на музички педагози кој се одржа во Битола уцениците од УОМО Панче Пешев освоија прва награда соло пеење за ученикот Павел Божиновски, две трети награди виолина за ученичките Каја Поповска и Ана Спиридоновска и пофалница за Лијана Суљејмани – виолина….Честитки на учениците и нивните наставници

Уписи во УОМО Панче Пешев за учебната 2023/24 година

Почитувани родители, наши идни ученици,започнуваат уписите во УОМО Панче Пешев за учебната 2023/24 година 🥰 Ако сакате да го зборувате единствениот светски јазик – музиката,подгответе се за свирење и пеење 🎉🎉🎉Ве очекуваме. 🎶🎶🎶🎶🎶 +389 31 416 560

Të nderuar prindër, nxënës tonë të ardhshëm, në SHFM Pançe Peshev kanë filluar regjistrimet për vitin shkollor 2023/24. 🥰Nëse doni të flisni gjuhën e vetme botërore – muzikën,Bëhuni gati për të luajtur, kënduar, shoqëruar, argëtuar🎉🎉🎉Ju presim 🎶🎶🎶🎶🎶 +389 31 416 560

Три први и една втора награда на нашето училиште на регионалниот музички натпревар

Три први и една втора награда на нашето училиште на регионалниот музички натпревар 😍ученичката Каја Поповска освои прво место со 95 поени а ученичката Ана Спиридоновска освои второ место со 94,57 поени од класата виолина на М-р Милена Г. Андоновска 🥇🥈 ученичката Лијана Суљејмани освои прво место со 95,75 поени од класата виолина на наставничката Фунда Али 🏅 ученикот Павел Божиновски освои прво место со 98 поени од класата соло пеење на М-р Ивана Андоновска 🥇
Учениците продолжуваат со учество на Државен натпревар, каде им посакуваме успех ним и на нивните наставници. 👏🍀🥰


Dy çmime të para dhe një të dytë për shkollën tonë në garën rajonale të muzikës,
nxënësja Kaja Popovska fitoi vendin e parë me 95 pikë dhe nxënësja Ana
Spiridonovska fitoi vendin e dytë me 94,57 pikë nga klasa e violinës e Mr. Milena G.
Andonovska Nxënësi Pavel Bozhinovski fitoi vendin e parë me 98 pikë në klasën e
solo këndimit të Mr.Ivana Andonovska.

Прекрасни концерти за најмалата публика.

Прекрасни концерти за најмалата публика. 🎹🥁🎤🪗
Денес и вчера децата од градинката Ангел Шајче имаа можност да слушаат концерти на учениците од музичкото училиште Пaнче Пешев. Љубовта кон добрата музика се развива уште од најмала возраст.


Koncerte të mrekullueshme për publikun më të vogël.
Fëmijët e çerdhes Angel Shajce sot dhe dje patën mundësinë të dëgjojnë koncerte të
nxënësve të shkollës së muzikës Pançe Peshev. Dashuria për muzikën e mirë
zhvillohet që në moshë të vogël.

Проф. Фунда Али во салата на музичко училиште одржа јавен час под маски

Проф. Фунда Али во салата на музичко училиште одржа јавен час под маски на секој од учениците кои прекрасно музицираја 🤩🔥

Prof. Funda Ali në sallën e shkollës së muzikës mbajti orë mësimore publike nën maska
​​për secilin prej nxënësve që luajtën bukur

11 меѓународен натпревар за камерна музика во ОМУ Лазо Мицев Ралев – Кавадарци на

На 29.03.2023 се одржа 11 меѓународен натпревар за камерна музика во ОМУ Лазо Мицев Ралев – Кавадарци на кој нашите ученички Каја Поповска и Ана Спиродоновска од класата на проф. Милена Г. Андоновска во категоријата дуо виолини освоија 1 награда 🔥🤩

Më 29.03.2023, në SHFM Lazo Micev Ralev – Kavadar, u mbajt gara e 11-të
ndërkombëtare e muzikës kamertale, ku nxënësit tanë Kaja Popovska dhe Ana
Spirodonovska nga klasa e Prof. Milena G. Andonovska fituan 1 shpërblim në
kategorinë duo violin.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
sqAlbanian